ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
หมู่บ้านในเขต อบต.

ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
">
งานพัสดุ


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

 

ศักยภาพของเทศบาลตำบล

 

(1)  บุคลากร

         คณะผู้บริหาร              จำนวน          5          คน

          สมาชิกสภา                 จำนวน         12          คน                         

          พนักงานเทศบาล        จำนวน        13          คน

         พนักงานจ้าง               จำนวน         24          คน

       ครูผู้ดูแลเด็ก                 จำนวน          7           คน

        ผู้ดูแลเด็ก                    จำนวน           7          คน

 

 

 

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

·           ต่ำกว่าปริญญาตรี        จำนวน                    33        คน

·           ปริญญาตรี                  จำนวน                    26        คน

 

(3)  รายได้ของเทศบาลตำบล  ปีงบประมาณ  2551  แยกเป็น

·          รายได้ที่เทศบาลตำบลจัดเก็บเอง         จำนวน    891,200          บาท

·            รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้       จำนวน   10,184,000       บาท

·          เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       จำนวน   17,124,800        บาท

 

(4)  ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

·          การรวมกลุ่มของประชาชน  แยกเป็น 

o   กลุ่มออมทรัพย์                                   3               กลุ่ม

o   กลุ่มอาชีพ                                            14            กลุ่ม

o   กลุ่ม อปพร. 2  รุ่น                               113          คน

o   กลุ่มทอผ้าไหม                                     4             กลุ่ม

o   กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย     1             กลุ่ม

 

·          จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

 

ตำบลทุ่งกุลาเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ  และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านเหมาะแก่การทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป 

 

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1112 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 เมษายน 2564
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.51.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,054,336

แบบสอบถาม
                                                                                          
 
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43039835
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.